j2j4j5

Rutheim AS skal eie, utvikle og forvalte eiendommer med fokus på utleie av kontorlokaler og forretningslokaler i Ski. Dette via topp kvalitet og beliggenhet på eiendommene.